Nå har vi startet restaureringen av Velferdsbygget

Slik så det ut ved overtagelse

Da har vi startet begrensende strakstiltak


 

Taket lekker, så her må vi få stoppet vannet!!!

Da har mørketiden kommet...


 

...og vi lyser opp i mørket !